BẢNG VIP

XẾP HẠNG TỔNG TIỀN ĐÃ NẠP TRONG LỊCH SỬ ĐẠT TỚI TIẾN ĐỘ ROBUX NHẬN THÊM TRÊN MỖI 10K
VIP1 500.000 VNĐ
10k = 47 Robux
VIP2 1.000.000 VNĐ
10k = 47 Robux
VIP3 3.000.000 VNĐ
10k = 47 Robux
VIP4 5.000.000 VNĐ
10k = 47 Robux
VIP5 10.000.000 VNĐ
10k = 47 Robux
VIP6 20.000.000 VNĐ
10k = 47 Robux
VIP7 35.000.000 VNĐ
10k = 47 Robux
VIP8 50.000.000 VNĐ
10k = 47 Robux
VIP9 100.000.000 VNĐ
10k = 47 Robux
VIP10 150.000.000 VNĐ
10k = 47 Robux
-->