Lưu Ý

- Tắt Verify ( xác minh ở tk game)
-Khuyến khích mọi người đổi mật khẩu đơn giản xong rồi nạp, nạp xong rồi đổi lại mật khẩu cũ nhé
-Mua Premium sẽ hoàn thành vào buổi đêm hàng ngày

ĐĂNG KÝ MUA GÓI PREMIUM
Bạn cần nhập tài khoản Roblox
Bạn cần nhập mật khẩu tài khoản Roblox